Akademia Dermatoskopii dr Jacek Calik uczestniczy w różnych projektach naukowo-badawczo-edukacyjnych.

Możemy pochwalić się setkami dobrze wyszkolonych lekarzy z zakresu dermatoonkologii oraz setkami wyedukowanych pacjentów.

Prowadzimy razem z wybitnymi informatykami z firmy CancerCenter specjalizującymi się w oprogramowaniach dla medycyny, kilka nowatorskich projektów min.:

Stworzyliśmy program do szkoleń lekarzy o nazwie SKINTEST z zakresu dermatoskopii przy pomocy którego lekarze mogą trenować i sprawdzać swoje umiejętności w tej dziedzinie. Program jest autoryzowany przez Akademię Dermatoskopii wykorzystując doskonałej jakości zdjęcia dermatoskopowe, które są zweryfikowanych w badaniu hist-pat przez doświadczonych dermatopatologów. Lekarz oglądając obraz dermatoskopowy oraz zdjęcie lokalizacyjne zmiany, musi, w krótkim czasie dokonać odpowiedzi jaki rodzaj zmiany ogląda. Po każdym pytaniu pojawia się prawidłowa odpowiedz a na koniec testu zebrane jest podsumowanie wszystkich pytań.

Program wykorzystywany jest już w Akademii Dermatoskopii gdzie lekarze w trakcie szkolenia muszą postawić samodzielnie diagnozę pod presją czasu. Takie szkolenie przynosi najlepsze rezultaty!

Po kursie szkoleniowym każdy chętny do dalszego szkolenia lekarz dostanie na dwa tygodnie darmowy dostęp do aplikacji, z której może w tym czasie korzystać. Po tym czasie zapraszamy do subskrypcji oraz wspólnego tworzenia aplikacji szkoleniowej.

 

Kolejną aktywniością Akademii Dermatoskopii oraz CancerCenter jest stworzenie aplikacji mobilnej na cyfrowy dermatoskop o nazwie SKINCHECKER mającej na celu archiwizację oraz uzyskiwanie drugiej opinii u eksperta z tej dziedziny.  Taka aplikacja ułatwia podjęcie decyzji a zarazem jest impulsem do samoedukacji. Lekarz korzystający z tej aplikacji ma możliwość wrócić po czasie do obrazu usuniętej zmiany i zweryfikować je z badaniem histopatologicznym. Takie postępowanie daje szybki postęp w kształceniu lekarza w dziedzinie deramtoskopii a także weryfikuje prace histopatologa co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.

We współpracy z inżynierami z Politechniki Wrocławskiej Akademia Dermatokoppii uczestniczy w projekcie stworzenia polskiego urządzenia optycznego na Smartfona do komunikacji pacjent-lekarz oraz lekarz-lekarz. Urządzenie docelowo może być wykorzystane do archiwizacji zdjęć dermatoskopowych i makro przez lekarza.