Agenda kursu:

Wykłady – sobota – 06.04.2019 – od godz. 13:00

13:00-14:00  – Diagnostyka nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem badania dermatoskopowego skóry wykorzystywanego w praktyce lekarza klinicysty; Dr n. med. Jacek Calik;

14:00 -14:45   Dermatoskopia nowotworów niebarwnikowych skóry; Dr n. med. Jacek Calik;

14:45 – 15:00   Przerwa kawowa  

15:00 – 16:00   Zmiany barwnikowe i czerniak – diagnostyka; Dr n. med. Jacek Calik;

16:00 – 16:30   Czerniaki aparatu paznokciowego;Dr n. med. Paweł Pietkiewicz

16:30 – 17:00   Zmiany akralne; Dr n. med. Jacek Calik

17:00 – 17:15   Przerwa kawowa

17.15 – 18.00Zmiany spizoidalne – usuwać czy nie? Dr n. med. Paweł Pietkiewicz

18.00 -19.00 Warsztaty za pacjentamiDr n. med. Jacek Calik; Dr n. med. Paweł Pietkiewicz

19.00 – 20.00Przypadki kliniczne; Dr n. med. Jacek Calik; Dr n. med. Paweł Pietkiewicz

Wykłady + ćwiczenia – niedziela – 07.04.2019 – od godz. 9:00 

9:00 – 9:30   SKINTEST; Dr n. med. Jacek Calik; Dr n. med. Paweł Pietkiewicz

9:30 – 10:00   Przydatność dermatoskopii w rozpoznawaniu nowotworów z przydatków skóry i innych rzadkich nowotworów skóry 

10:00 – 10.30  Dermatoskopia w chorobach zapalnych skóryDr n. med. Paweł Pietkiewicz

10:30 – 11:30  Pokaz badania, mapa ciała, poszukiwanie ognisk patologicznych na skórze, raport z badania dermatoskopowego 

11:30 – 11:45   Przerwa kawowa 

11:45 – 12:15   Zastosowanie dermatoskopii w onkologii; Dr n. med. Jacek Calik

12.15 – 13.00  Przypadki kliniczne; Dr n. med. Jacek Calik; Dr n. med. Paweł Pietkiewicz

13:00 – 13:45   Lunch 

13:45 – 14:15   Podsumowanie kursu – rozdanie certyfikatów

Kategorie: Kursy