12.09.2019 odbyło się wielodyscyplinarne spotkanie lekarzy onkologów pod przewodnictwem dr n.med Emilii Filipczyk-Cisarż pt.:
„Zaawansowany rak podstawnokomórkowy – aktualne wyzwania terapeutyczne”.

Kategorie: Kursy