DERMATOSCOPY WORKSHOPS during 10THANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE OF CONTEMPORARY ONCOLOGY

Warsztaty prowadzone w języku polskim.

22 marca(Thursday)
Sala 1

Dermatoscopy workshops for physicians (elementary course)
Warsztaty dermatoskopowe dla lekarzy (kurs dla początkujących)

14:00–15:00 Diagnosis of skin cancers with a focus on applications of dermatoscopic skin examination in clinicians’ practice (Diagnostyka nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem badania dermatoskopowego skóry wykorzystywanego w praktyce lekarza klinicysty)

Jacek Calik, PhD, MD

15:00–16:00 Diagnosis of nevi and melanomas (Diagnostyka zmian barwnikowych skóry i czerniaków)

Monika Słowińska, PhD, MD

16:00–16:15 Coffee break (Przerwa na kawę)

16:15–17:15 Dermatoscopy of non-pigmented skin cancers (Dermatoskopia nowotworów niebarwnikowych skóry)

Jacek Calik, PhD, MD

17:15–18:15 Interactive exercises – dermatoscopic images in everyday practice (Ćwiczenia interaktywne – obrazy dermatoskopowe w codziennej praktyce)

Monika Słowińska, PhD, MD

18:15–18:30 Multimedia test (Test multimedialny)

23 marca (Friday)
Sala 1

Dermatoscopy workshops for physicians (advanced course)
Warsztaty dermatoskopowe dla lekarzy (kurs dla zaawansowanych)

9:00–9:30 Application of dermatoscopy in oncology (Zastosowanie dermatoskopii w onkologii)

Jacek Calik, PhD, MD

9:30–10:30 Usefulness of dermatoscopy in the diagnosis of adnexal cancers of the skin and other rare skin cancers (Przydatność dermatoskopii w rozpoznawaniu nowotworów z przydatków skóry i innych rzadkich nowotworów skóry)

Jacek Calik, PhD, MD

10:30–10:45 Coffee break (Przerwa na kawę)

10:45–11:45 Diagnosis and management of spitzoid nevi (Spitz and Reed nevi, MELTUMPs, spitzoid melanomas) (Rozpoznawanie i postępowanie ze zmianami spitzoidalnymi (znamiona Spitz, Reed, Meltump, spitzoidalne czerniaki))

Monika Słowińska, PhD, MD

11:45–12:15 Congenital nevi, giant nevi: rules of management (Znamiona wrodzone, znamiona olbrzymie – zasady postępowania)

Monika Słowińska, PhD, MD

12:15–12:45 Multimedia test (Test multimedialny)

link: https://www.termedia.pl/Konferencje?Dermatoscopy_workshops&e=758&p=5532

Kategorie: Kursy